Newgrass
972 781 508 info@newgrass.es
Newgrass
Newgrass
Newgrass
Newgrass
Newgrass
Newgrass
Garantía de calidad europea

Noticias

NUEVA BASE ELÁSTICA PARA INSTALACIONES DE CÉSPED ARTIFICIAL

Presentamos el nuevo sistema de base elástica para instalaciones en paques infantiles , zonas de juego para niños , etc , destinada a aportar una sensación muy agradable a la pisada y a retener los golpes en las caidas.

Este sistema de espuma en placas , drena perfectamente , es molt fàcil d'instal.lar i millora les condicions de les instal.lacions a on fins ara s'instal.lava paviment de cautxú , ja que amb aquest nou sistema evitem que el terra s'endureixi , tingui esquerdes , canvii de tonalitat , etc .

28/02/2019